شما اینجا هستید

Hesabresi
اطلاعات سایت
مقاله: 0
اعضای حقیقی - پیوسته: 278
اعضای حقیقی - وابسته: 338
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 0
اعضای حقوقی - موسسات: 0
اعضای حقوقی - شرکت ها: 0
اعضای دانشجویی: 8750
اخبار
  ماهنامه صنعت و معدن و دکتر ناصر پرتوی-اردیبهشت 96   partovi naser-naser partovi-ناصر پرتوی    ...
جشنواره ملی حسابرسان نخستین همایش جشنواره ملی 1000 نفری مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما سه شنبه 14 آذر 1396     نخستین جشنواره ملی 1000 نفری (...
 دانشگاه پرندک دارای 3 مقطع تحصیلی و 12 رشته می باشد