شما اینجا هستید

Hesabresi
اطلاعات سایت
مقاله: 0
اعضای حقیقی - پیوسته: 289
اعضای حقیقی - وابسته: 359
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 0
اعضای حقوقی - موسسات: 0
اعضای حقوقی - شرکت ها: 0
اعضای دانشجویی: 8750
مراحل عضویت اشخص حقیقی به چه صورت می باشد ؟

1- پس از ثبت فرم عضویت ( پیوسته یا وابسته ) مدارک ارائه شده توسط کارشناسان انجمن حسابداری ایران بررسی می گردد . در صورت نقص در اطلاعات ارسالی کارشناسان انجمن با متقاضی تماس خواهند گرفت .
2- مدارک عضویت  پس از بررسی کارشناسی جهت تایید به دبیرکل انجمن حسابداری ایران ارائه می گردد .
3- پس از تایید عضویت  توسط  دبیر کل انجمن حسابداری ایران ، اسامی اعضای حقیقی  ظرف یک ماه از تاریخ ارسال فرم در لیست اعضا ثبت می گردد .
3- چنانچه پس از یک ماه نام و نام خانوادگی در لیست اعضای حقیقی پیوسته یا لیست اعضای حقیقی وابسته  ثبت نگردید با شماره های انجمن 88212141 - 88051341  تماس حاصل فرمایید .
4- پروسه صدور کارت و ارسال آن  3 ماه از تاریخ تکمیل فرم می باشد . در صورت عدم دریافت کارت عضویت پس از سه ماه از درخواست با شماره تلفن های فوق تماس حاصل فرمایید .