اخبار انجمن
دوره آموزشی نظام راهبردی شرکت ها و بازدید از مؤسسه حسابرسی ( 2 تا 9 شهریور 1395-23 تا 30...
  ماهنامه صنعت و معدن و دکتر ناصر پرتوی-اردیبهشت 96...
جشنواره ملی حسابرسان نخستین همایش جشنواره ملی 1000 نفری مركز همايش هاي بين المللي صدا و...
رویدادهای مهم
  چهارمین همایش"پیشرفت و توسعه علمی کشور"      چهارمین همایش "...
مجمع عمومی عادی سالیانه شورای انجمن های علمی ایران دوشنبه 8 خرداد...
  امسال مقدمات چاپ اولین فصلنامه علمی –پژوهشی انجمن حسابرسی ایران انجام خواهد شد...

 

 

نشریات انجمن