اخبار انجمن
  ماهنامه صنعت و معدن و دکتر ناصر پرتوی-اردیبهشت 96...
جشنواره ملی حسابرسان نخستین همایش جشنواره ملی 1000 نفری مركز همايش هاي بين المللي صدا و...
 دانشگاه پرندک دارای 3 مقطع تحصیلی و 12 رشته می باشد      ...
رویدادهای مهم
  چهارمین همایش"پیشرفت و توسعه علمی کشور"      چهارمین همایش "...
مجمع عمومی عادی سالیانه شورای انجمن های علمی ایران دوشنبه 8 خرداد...
  امسال مقدمات چاپ اولین فصلنامه علمی –پژوهشی انجمن حسابرسی ایران انجام خواهد شد...

 

 

نشریات انجمن